مرکز تلفن اینترنتی یا Hosted PBX – Cloud PBX

مرکز تلفن اینترنتی یا Hosted PBX چیست؟

مرکز تلفن اینترنتی یا Hosted PBX یک سانترال تلفن می باشد که به جای اینکه در محل شرکت شما نصب گردد به عنوان یک سرویس پایدار اینترنتی در اختیار شما قرار می گیرد. این فناوری در اروپا و آمریکا با نام Hosted PBX یا Cloud PBX نامیده می شود.
از مزایای اولیه مرکز تلفن اینترنتی می توان به حذف هزینه های نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیر و سرعت در راه اندازی و بهره برداری اشاره نمود.
مرکز تلفن اینترنتی برپایه تکنولوژی ویپ VoIP خدماتی مانند: منو صوتی یا IVR، تعریف خط داخلی، ضبط و گزارشگیری مکالمات، فکس، صندوق صوتی، کنفرانس تلفنی و … ارائه نماید.
از مزیت دیگر مرکز تلفن اینترنتی یا Hosted PBX می توان به عدم نیاز به سرمایه گزاری تجهیزات چند میلیونی اشاره نمود.

  • از مزایای مرکز تلفن اینترنتی یا Cloud PBX حذف سرمایه گزاری و هزینه های اولیه خرید و راه اندازی تجهیزات سیستم تلفنی می باشد.

    همچنین هزینه تعمیرات حذف و نگهداری آن بسیار ناچیز می باشد زیرا شما نیاز به استخدام شخصی برای فعالیت در این زمینه ندارید.

  • مرزهای اداری را ازبین ببرید و اجازه دهید کارکنانتان از هرکجا با دسترسی به اینترنت پاسخگوی داخلی خود باشند.

    این سیستم تلفنی بهترین انتخاب شرکت هایی با پراکندگی دفاتر و شعب و کاربران دورکار یا سرویس کاران در حال جابجایی می باشد.

  • با استفاده از قابلیت های یک سیستم تلفنی پیشرفته شما می توانید جلوه مناسبی را به تماس گیرندگان ارائه نمایید.

    بسیاری از شرکت ها و کسب و کارهای کوچک می توانند با توجه به اینکه بسیاری از مشتریان به صورت غیر حضوری ارتباط برقرار می کنند بهترین منو صوتی و داخلی های متنوع را ارائه نمایند.